УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

ISO стандарти – подготовка за сертификация и обучения

Консултантски услуги

Осигуряваме изграждане, внедряване, поддръжка и надграждане на вашата система за управление съгласно специфичните ви нужди и изисквания.

Обучения

Провеждаме обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи, които ще допълнят и развият вашите системи за управление.

 

bg_BGBG