УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Подготовка за сертификация – разработване, внедряване и поддържка на системи за управление. Обучения по ISO стандартите.

Нашият екип има 15 години опит в консултиране и обучение на български фирми в процеса на разработване, внедряване и поддръжка на системи за управление съгласно изискванията на ISO стандартите.

Екипът ни има богат опит при разработване, внедряване, поддръжка на системи за управление и провеждане на обучения съгласно стандартите ISO 9001, ISO 14001, ISO 17100, ISO 22000, ISO 26000, ISO 27001 ISO 31000, ISO 37001, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001, HACCP.

В нашата дейност ние прилагаме индивидуален подход към нуждите на всеки клиент.

Във връзка с епидемичната обстановка предлагаме нашите услуги също и онлайн.

Нашият екип се състои от специалисти, одитори и консултанти, с богат опит в областта на всички видове инженерни дейности, металообработване, хранително-вкусовата промишленост, управление на човешки ресурси, химическата индустрия, преподавателска дейност, транспорт.

Нашите услуги се състоят в:

Обучения на персонал и експерти за:

Подготовка на фирми за изграждане, сертифициране и следсертификационно обслужване на системи за управление съгласно:

Стандарти за качество:

Стандарти за околна среда:

 • ISO 14001:2015 – Системи за управление по отношение на околната среда;
 • ISO 50001:2018 – Системи за управление на енергията.

Стандарти за безопасност:

 • ISO 45001:2018 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа;
 • ISO 39001:2012 – Системи за управление на безопасността на движение по пътищата.

Стандарти за безопасност на храните:

 • ISO 22000:2018 – Системи за управление на безопасността на хранителни продукти;
 • HACCP – Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки;
 • IFS food – International food standard – Международен стандарт за безопасността на храните.

Стандарти за информационна сигурност:

 • ISO 27001:2013 – Системи за управление на сигурността на информацията;
 • ISO/IEC 20000-1:2012 – Информационни технологии. Управление на услуги.

Стандарти за противодействие на корупцията:

 • ISO 37001:2016 – Системи за управление за борба с подкупването.

Стандарти за социална отговорност:

 • ISO 26000:2010 – Системи за управление на социалната отговорност.

Интегриране на системи за управление съгласно повече от един стандарт.

Ние помагаме на фирмите и организациите при разработване, внедряване и поддръжка на техните системи за управление съгласно ISO стандартите на територията на цялата страна – София-град, София-област, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен, Добрич, Шумен, Перник, Хасково, Ямбол, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново, Враца , Габрово, Видин, Монтана, Кюстендил, Кърджали, Търговище, Ловеч, Силистра, Разград, Смолян, а също и извън пределите на България.

bg_BGBG