УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Противодействие на корупцията

Противодействието на корупцията е от особена важност за всеки индивид, организация и общество. Тази тема е заложена в стандарта ISO 37001:2016 – Системи за управление за борба с подкупването.

Провеждаме обучения за вътрешни одитори, мениджъри на системи и запознаване с изискванията на стандартa ISO 37001:2016.

bg_BGBG