УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Околна среда

Опазването на околната среда е от особена важност за всеки индивид, организация и общество. Тази тема е заложена в стандартите ISO 14001:2015 – Системи за управление на околната среда и ISO 50001:2018 – Системи за управление на енергията.

Провеждаме обучения за вътрешни одитори, мениджъри на системи и запознаване с изискванията на стандартите ISO 14001:2015 и ISO 50001:2018.

bg_BGBG