УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Безопасност на храните

Безопасността на храните е от особена важност за всеки индивид, организация и общество. Тази тема е заложена в ISO 22000:2018 – Системи за управление на безопасността на хранителни продукти и HACCP – Анализ на опасностите и контрол на критичните точки.

Провеждаме обучения за вътрешни одитори, мениджъри на системи и запознаване с изискванията на стандарта ISO 22000:2018.

bg_BGBG