УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Информационна сигурност

Информационната сигурност е от особена важност за всеки индивид, организация и общество. Тази тема е заложена в стандарта ISO 27001:2013 – Информационни технологи и методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията.

Провеждаме обучения за вътрешни одитори, мениджъри на системи и запознаване с изискванията на стандартa ISO 27001:2013.