УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Разработване на интегрирани системи за управление съгласно ISO стандартите.

Интегрираната система за управление /ИСУ/ отговаря на изискванията на повече от един стандарт от ISO семейството. Структурата и философията тези стандарти позволява лесното им съвместяване в единна интегрирана система за управление.ISO интегрирана система за управление, ISO интегрирани системи за управление

При разработване и внедряване на интегрирана система за управление има два подхода:

  • Изграждане на нова система – когато организацията няма работеща система за управление съгласно някой стандарт от ISO семейството, се разработва и внедрява интегрирана система за управление съгласно изискванията на няколко стандарта;
  • Надграждане на вече съществуваща система – когато организацията има работеща система за управление, тя се надгражда съгласно изискванията на друг стандарт от ISO семейството.

Най-честите интегрирани системи за управление са:

Възможни са и други комбинации за интегрирани системи за управление.

bg_BGBG