УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Разработване на системи за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 – Системи за управление по отношение на околната среда

ISO 14001:2015 – Системи за управление на околната среда. Изисквания с указания за прилагане.

ISO 14001:2015 е сред най-разпространените и популярни международни стандарти. Той поставя пред организациите изискванията за управление по отношение на околната среда, като въвежда рамка от правила и регламенти, необходими за постигане на добро ниво на управление по отношение на опазване на околната среда и постоянното му подобряване.

Предлагаме обучение по стандарта ISO 14001:2015.

Основните ползи от внедряване и поддържане на работеща система за управление по отношение на околната среда /СУОС/, съответстваща на стандарта ISO 14001:2015 са:

 • По-добри възможности за участие в търгове, тръжни процедури и обществени поръчки;
 • Отговаряне на критериите по отношение на околната среда на ключови клиенти и партньорски организации;
 • Подобряване имиджа на организацията;
 • Повишаване удовлетвореността на клиентите;
 • Ефективно планиране на ресурсите на системата за управление на отношение на околната среда;
 • Постоянно подобряване на системата за управление;
 • Цялостно подобряване на влиянието върху околната среда по отношение на дейностите на организацията;
 • Системно управление на отношение на околната среда;
 • Подобряване на управлението на рисковете, свързани с околната среда по отношение на произвежданите продукти и услуги;
 • Постоянен контрол върху аспектите на околната среда;
 • Намаляване на разходите по отношение на околната среда;
 • Подобряване на реакцията на организацията при възникване на извънредни ситуации.

ISO 14001 може да бъде прилаган от организациите, както самостоятелно, така и в Интегрирана система за управление в комбинация с други стандарти, като ISO 9001, ISO 45001, ISO 39001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001 и др.

При провеждане на търгове, тръжни процедури, обществени поръчки и конкурси, особено по ЗОП, често се изисква кандидатите да имат сертифицирана система за управление на околната среда /СУОС/ съгласно стандарта ISO 14001:2015.

Ние съдействаме на фирмите и организациите при подготовката им за сертификация – разработване и внедряване, както и след сертификационната поддръжка на техните системи за управление съгласно ISO 14001:2015 на територията на цялата страна – София-град, София-област, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен, Добрич, Шумен, Перник, Хасково, Ямбол, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново, Враца , Габрово, Видин, Монтана, Кюстендил, Кърджали, Търговище, Ловеч, Силистра, Разград, Смолян, а също и извън пределите на България.

bg_BGBG