УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Разработване на системи за управление на частни дейности за сигурността съгласно стандарта ISO 18788:2015

ISO 18788

ISO 18788:2015 – Системи за управление на частни дейности за сигурност. Изисквания с указания за прилагане.

ISO 18788:2015 поставя пред организациите изискванията за управление на дейностите свързани със сигурността, като въвежда рамка от правила и регламенти, необходими за постигане на добро ниво на управление на частни дейности за сигурност и за непрекъснатото им подобряване.

Предлагаме обучение по стандарта ISO 18788:2015.

Основните ползи от внедряване и поддържане на работеща система за управление на частни дейности за сигурност, съответстваща на стандарта ISO 18788:2015 са:

  • По-добри възможности за участие в търгове, тръжни процедури и обществени поръчки;
  • Отговаряне на критериите за управление на частни дейности за сигурност на ключови клиенти и партньорски организации;
  • Подобряване имиджа на организацията;
  • Повишаване удовлетвореността на клиентите;
  • Ефективно планиране на ресурсите на системата за управление на частни дейности за сигурност;
  • Постоянно подобряване на системата за управление;
  • Системно управление на частните дейности свързани със сигурността;
  • Подобряване на управлението на рисковете, свързани с качеството услугите;
  • Постигане на по-добра икономическа ефективност на бизнес процесите.

ISO 18788 може да бъде прилаган от организациите, както самостоятелно, така и в Интегрирана система за управление в комбинация с други стандарти, като ISO 9001 и др.

При провеждане на търгове, тръжни процедури, обществени поръчки и конкурси, особено по ЗОП, често се изисква кандидатите да имат сертифицирана система за управление на частни дейности за сигурност съгласно стандарта ISO 18788:2015.

Ние съдействаме на фирмите и организациите при подготовката им за сертификация – разработване и внедряване, както и след сертификационната поддръжка на техните системи за управление съгласно ISO 18788:2015 на територията на цялата страна – София-град, София-област, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен, Добрич, Шумен, Перник, Хасково, Ямбол, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново, Враца , Габрово, Видин, Монтана, Кюстендил, Кърджали, Търговище, Ловеч, Силистра, Разград, Смолян, а също и извън пределите на България.

bg_BGBG