УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

ISO 20000-1

Разработване на системи за управление на услуги съгласно стандарта ISO 20000-1:2018

ISO 20000-1

ISO/IEC 20000-1:2018 – Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги (ISO 20000-1:2018).

ISO 20000-1:2018 поставя пред организациите изискванията за управление на услугите, като въвежда рамка от правила и регламенти, необходими за постигане на добро ниво на управление на услугите и за постоянното им подобряване.

Предлагаме обучение по стандарта ISO 20000-1:2018.

Основните ползи от внедряване и поддържане на работеща система за управление на услугите/СУУ/, съответстваща на стандарта ISO 20000-1:2018 са:

 • По-добри възможности за участие в търгове, тръжни процедури и обществени поръчки;
 • Отговаряне на критериите за ниво на предоставяните услуги на ключови клиенти и партньорски организации;
 • Подобряване имиджа на организацията;
 • Подобряване на планирането, контрол и доставянето на услугите;
 • Управление на портфолиото от услуги;
 • Управление на наличността, непрекъснатостта и сигурността на услугите;
 • Управление на търсенето и капацитета на предоставяне на услугите;
 • Подобряване взаимоотношенията с клиенти и дотасвчици;
 • Повишаване удовлетвореността на клиентите;
 • Ефективно планиране на ресурсите на системата за управление на услугите;
 • Постоянно подобряване на системата за управление;
 • Системно управление на услугите;
 • Подобряване на управлението на рисковете, свързани с предоставяните услуги;
 • Постигане на по-добра икономическа ефективност на бизнес процесите;
 • Намаляване на несъответстващите продукти и загубите от брак.

ISO 20000-1 може да бъде прилаган от организациите, както самостоятелно, така и в Интегрирана система за управление в комбинация с други стандарти, като ISO 9001, ISO 27001 и др.

При провеждане на търгове, тръжни процедури, обществени поръчки и конкурси, особено по ЗОП, често се изисква кандидатите да имат сертифицирана система за управление на услугите (СУУ) съгласно стандарта ISO 20000-1:2018.

Ние съдействаме на фирмите и организациите при подготовката им за сертификация – разработване и внедряване, както и след сертификационната поддръжка на техните системи за управление съгласно ISO 20000-1:2018 на територията на цялата страна – София-град, София-област, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен, Добрич, Шумен, Перник, Хасково, Ямбол, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново, Враца , Габрово, Видин, Монтана, Кюстендил, Кърджали, Търговище, Ловеч, Силистра, Разград, Смолян, а също и извън пределите на България.

bg_BGBG