УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Разработване на системи за управление на безопасността на хранителни продукти съгласно стандарта ISO 22000:2018

 


ISO 22000:2018 – Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига.

ISO 22000:2018 – Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига.

ISO 22000:2018 дефинира изискванията към системата за управление на безопасността на хранителни продукти в хранителната верига, когато дадена организация трябва да демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности, за да гарантира, че всеки хранителен продукт е безопасен в момента на консумирането му от човека.

Предлагаме обучение по стандарта ISO 22000:2018.

ISO 22000:2018 е приложим за всички организации, без значение от размера им, които са включени, в който и да е аспект на хранителната верига, и желаят да внедрят системи, които гарантират постоянно предоставяне на безопасни хранителни продукти.

Основните ползи от внедряване и поддържане на работеща система за управление на безопасността на хранителните продукти /СУБХП/, съответстваща на стандарта ISO 22000:2018 са:

 • По-добри възможности за участие в търгове, тръжни процедури и обществени поръчки;
 • Отговаряне на критериите за безопасността на хранителните продукти на ключови клиенти и партньорски организации;
 • Подобряване имиджа на организацията;
 • Повишаване удовлетвореността на клиентите;
 • Ефективно планиране на ресурсите на системата за управление на безопасността на хранителните продукти;
 • Постоянно подобряване на системата за управление;
 • Обединяване на принципите за системно управление на безопасността на хранителни продуктис принципите на НАССР;
 • Постоянен контрол върху продуктите и услугите, свързани с безопасността на хранителни продукти;
 • Подобряване на управлението на рисковете, свързани с безопасността на хранителните продукти;
 • Подобряване управлението на добрите хигиенни и производствени практики, които организацията поддържа и прилага;
 • Намаляване на разходите, свързани с безопасността на хранителните продукти;
 • Ефективна комуникация с всички заинтересовани страни от хранителната верига по въпросите, свързани с безопасността на храните;
 • Подобряване на реакцията на организацията при хранителен инцидент, свързан с продукт, за който организацията е част от хранителната верига;
 • Подобряване на реакцията на организацията при извънредни ситуации, които могат да доведат до риск за безопасността на хранителните продукти.

ISO 22000 може да бъде прилаган от организациите, както самостоятелно, така и в Интегрирана система за управление в комбинация с други стандарти, като   ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IFS Food, BRC и др.

При провеждане на търгове, тръжни процедури, обществени поръчки и конкурси, особено по ЗОП, често се изисква кандидатите да имат сертифицирана система за управление на безопасността на хранителните продукти /СУБХП/ съгласно стандарта ISO 22000:2018.

Ние съдействаме на фирмите и организациите при подготовката им за сертификация – разработване и внедряване, както и след сертификационната поддръжка на техните системи за управление съгласно ISO 22000:2018 на територията на цялата страна – София-град, София-област, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен, Добрич, Шумен, Перник, Хасково, Ямбол, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново, Враца , Габрово, Видин, Монтана, Кюстендил, Кърджали, Търговище, Ловеч, Силистра, Разград, Смолян, а също и извън пределите на България.

bg_BGBG