УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Разработване на системи за управление на сигурността на информацията съгласно стандарта ISO 27001:2013

ISO 27001:2013 – Информационни технологии методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията

ISO 27001:2013 – Информационни технологии методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания.

ISO 27001:2013 е сред най-разпространените и популярни международни стандарти. Той поставя пред организациите изискванията за управление на сигурността на информацията, като въвежда рамка от правила и регламенти, необходими за постигане на добро ниво на управление на сигурността на информацията и постоянното му подобряване.

Предлагаме обучение по стандарта ISO 27001:2013.

Основните ползи от внедряване и поддържане на работеща система за управление на сигурността на информацията /СУСИ/, съответстваща на стандарта ISO 27001:2013 са:

 • По-добри възможности за участие в търгове, тръжни процедури и обществени поръчки;
 • Отговаряне на критериите за сигурността на информацията на ключови клиенти и партньорски организации;
 • Подобряване имиджа на организацията;
 • Повишаване удовлетвореността на клиентите;
 • Ефективно планиране на ресурсите на системата за управление на сигурността на информацията;
 • Постоянно подобряване на системата за управление;
 • Системно управление на сигурността на информацията;
 • Подобряване на управлението на рисковете за сигурността на информацията;
 • Намаляване на инцидентите свързани със сигурността на информацията;
 • Опазване на информацията на организацията и външни за организацията субекти;
 • Подобряване на непрекъснатостта на информацията;
 • Намаляване на разходите свързани с непрекъснатостта на информацията;
 • Намаляване на разходите по сигурността на информацията;
 • Намаляване на разходите при възникване на инциденти свързани със сигурността на информацията;
 • Подобряване на реакцията на организацията при възникване на инциденти свързани със сигурността на информацията.

ISO 27001 може да бъде прилаган от организациите, както самостоятелно, така и в Интегрирана система за управление в комбинация с други стандарти, като ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO  39001, ISO 22000, ISO 50001 и др.

При провеждане на търгове, тръжни процедури, обществени поръчки и конкурси, особено по ЗОП, често се изисква кандидатите да имат сертифицирана система за управление на сигурността на информацията /СУСИ/ съгласно стандарта ISO 27001:2013.

Ние съдействаме на фирмите и организациите при подготовката им за сертификация – разработване и внедряване, както и след сертификационната поддръжка на техните системи за управление съгласно ISO 27001:2013 на територията на цялата страна – София-град, София-област, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен, Добрич, Шумен, Перник, Хасково, Ямбол, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново, Враца , Габрово, Видин, Монтана, Кюстендил, Кърджали, Търговище, Ловеч, Силистра, Разград, Смолян, а също и извън пределите на България.

bg_BGBG