УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Разработване на системи за управление на риска съгласно стандарта ISO 31000:2018.

ISO 31000:2018 – Управление на риска

ISO 31000:2018 – Управление на риска. Указания.

ISO 31000:2018 поставя пред организациите указания за управление на риска, като въвежда рамка от правила и регламенти, необходими за постигане на добро ниво на управление на риска и за постоянното му подобряване.

Предлагаме обучение по стандарта ISO 31000:2018.

Основните ползи от внедряване и поддържане на работеща система за управление на риска, съответстваща на стандарта ISO 31000:2018 са:

 • По-добри възможности за участие в търгове, тръжни процедури и обществени поръчки;
 • Отговаряне на критериите за управление на риска на ключови клиенти и партньорски организации;
 • Подобряване имиджа на организацията;
 • Повишаване удовлетвореността на клиентите;
 • Ефективно планиране на ресурсите на системата за управление на риска;
 • Постоянно подобряване на системата за управление;
 • Системно управление на риска;
 • Създаване на механизми за идентифициране, анализ и преценка на риска;
 • Създаване на рамка за въздействие върху риска;
 • Постигане на по-добра икономическа ефективност на бизнес процесите;
 • Намаляване на несъответстващите продукти и загубите от брак.

ISO 31000 може да бъде прилаган от организациите, както самостоятелно, така и в Интегрирана система за управление в комбинация с други стандарти, като ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001 и др.

Ние съдействаме на фирмите и организациите при подготовката им за сертификация – разработване и внедряване, както и след сертификационната поддръжка на техните системи за управление съгласно ISO 31000:2018 на територията на цялата страна – София-град, София-област, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен, Добрич, Шумен, Перник, Хасково, Ямбол, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново, Враца , Габрово, Видин, Монтана, Кюстендил, Кърджали, Търговище, Ловеч, Силистра, Разград, Смолян, а също и извън пределите на България.

bg_BGBG