УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Разработване на системи за управление за борба с подкупването съгласно стандарта ISO 37001:2016

ISO 37001:2016 – Системи за управление за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане

ISO 37001:2016 определя изискванията към организациите и дава насоки за създаване, внедряване, поддържане, преглед и подобряване на системата за управление за борба с подкупването.

ISO 37001:2016 – Системи за управление за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане

ISO 37001:2016 определя изискванията към организациите и дава насоки за създаване, внедряване, поддържане, преглед и подобряване на системата за управление за борба с подкупването.

Предлагаме обучение по стандарта ISO 37001:2016.

Приложимост на ISO 37001 – Стандартът отразява международните добри практики и може да се използва във всички юрисдикции. Той е приложим за малки, средни и големи организации във всички сектори, включително публични, частни и нестопански. Стандартът е особено подходящ за общини и държавни ведомства.

Основните ползи от внедряване и поддържане на работеща система за управление за борба с подкупването, съответстваща на стандарта ISO 37001:2016 са:

  • Създаване на политика, която да помогне на организацията при спазването на нейните правни задължения и ангажимент за почтеност;
  • Намаляване на разходите, рисковете и вредите от участие в корупционни практики;
  • Насърчаване на доверието и увереността в отношенията на организацията с нейните бизнес партньори;
  • Подобряване на репутацията на организацията.

ISO 37001 може да бъде прилаган от организациите, както самостоятелно, така и в Интегрирана система за управление в комбинация с други стандарти, като ISO 9001, ISO 27001, ISO 26000 и др.

Ние съдействаме на фирмите и организациите при подготовката им за сертификация – разработване и внедряване, както и след сертификационната поддръжка на техните системи за управление съгласно ISO 37001:2016 на територията на цялата страна – София-град, София-област, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен, Добрич, Шумен, Перник, Хасково, Ямбол, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново, Враца , Габрово, Видин, Монтана, Кюстендил, Кърджали, Търговище, Ловеч, Силистра, Разград, Смолян, а също и извън пределите на България.

bg_BGBG