УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Разработване на системи за управление на безопасността на движението по пътищата съгласно стандарта ISO 39001:2012 / БДС ISO 39001:2014

ISO 39001:2012 – Системи за управление на безопасността на движението по пътищат

ISO 39001:2012 (БДС ISO 39001:2014) – Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане.

ISO 39001:2012 (БДС ISO 39001:2014) поставя пред организациите изискванията за управление на безопасността на движението по пътищата, като въвежда рамка от правила и регламенти, необходими за постигане на добро ниво на управление на безопасността на движението по пътищата и постоянното му подобряване.

Предлагаме обучение по стандарта ISO 39001:2012 (БДС ISO 39001:2014).

Основните ползи от внедряване и поддържане на работеща система за управление на безопасността на движението по пътищата /СУБДП/, съответстваща на стандарта ISO 39001:2012 (БДС ISO 39001:2014) са:

 • По-добри възможности за участие в търгове, тръжни процедури и обществени поръчки;
 • Отговаряне на критериите на безопасността на движението по пътищата на ключови клиенти и партньорски организации;
 • Подобряване имиджа на организацията;
 • Повишаване удовлетвореността на клиентите;
 • Ефективно планиране на ресурсите на системата за управление на безопасността на движението по пътищата;
 • Постоянно подобряване на системата за управление;
 • Системно управление по отношение на безопасността на движението по пътищата;
 • Подобряване на управлението на рисковете свързани с безопасността на движението по пътищата;
 • Намаляване на пътнотранспортните произшествия свързани с организацията;
 • Опазване на живота и здравето на служителите на организацията и други участници на движението, на които организацията влияе пряко или непряко;
 • Намаляване на смъртността и травматизма при ПТП;
 • Намаляване на разходите за безопасност на движението по пътищата;
 • Подобряване на реакцията на организацията при възникване на извънредни ситуации.

ISO 39001 може да бъде прилаган от организациите, както самостоятелно, така и в Интегрирана система за управление в комбинация с други стандарти, като ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001 и др.

При провеждане на търгове, тръжни процедури, обществени поръчки и конкурси, особено по ЗОП, често се изисква кандидатите да имат сертифицирана система за управление на безопасността на движението по пътищата /СУБДП/ съгласно стандарта ISO 39001:2012 (БДС ISO 39001:2014).

Ние съдействаме на фирмите и организациите при подготовката им за сертификация – разработване и внедряване, както и след сертификационната поддръжка на техните системи за управление съгласно ISO 39001:2012 (БДС ISO 39001:2014)  на територията на цялата страна – София-град, София-област, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен, Добрич, Шумен, Перник, Хасково, Ямбол, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново, Враца , Габрово, Видин, Монтана, Кюстендил, Кърджали, Търговище, Ловеч, Силистра, Разград, Смолян, а също и извън пределите на България.

 

bg_BGBG