УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Разработване на системи за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарта ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа

ISO 45001:2018 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане.

ISO 45001:2018 е сред най-разпространените и популярни международни стандарти. Той поставя пред организациите изискванията за управление на здравето и безопасността при работа, като въвежда рамка от правила и регламенти, необходими за постигане на добро ниво на управление на здравето и безопасността при работа и постоянното му подобряване.

Предлагаме обучение по стандарта ISO 45001:2018.

Основните ползи от внедряване и поддържане на работеща система за управление на здравето и безопасността при работа /СУЗБР/, съответстваща на стандарта ISO 45001:2018 са:

 • По-добри възможности за участие в търгове, тръжни процедури и обществени поръчки;
 • Отговаряне на критериите на здравето и безопасността при работа на ключови клиенти и партньорски организации;
 • Подобряване имиджа на организацията;
 • Повишаване удовлетвореността на клиентите;
 • Ефективно планиране на ресурсите на системата за управление на здравето и безопасността при работа;
 • Постоянно подобряване на системата за управление;
 • Системно управление на по отношение на здравето и безопасността при работа;
 • Подобряване на управлението на рисковете за здравето и безопасността при работа;
 • Намаляване на трудовите злополуки в организацията;
 • Опазване на живота и здравето на служителите на организацията и външни за организацията лица;
 • Намаляване на смъртността и травматизма при трудови злополуки;
 • Подобряване на реакцията на организацията при възникване на извънредни ситуации;
 • Намаляване на разходите за здравето и безопасността при работа.

ISO 45001 може да бъде прилаган от организациите, както самостоятелно, така и в Интегрирана система за управление в комбинация с други стандарти, като ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001 и др.

При провеждане на търгове, тръжни процедури, обществени поръчки и конкурси, особено по ЗОП, често се изисква кандидатите да имат сертифицирана система за управление на здравето и безопасността при работа /СУЗБР/ съгласно стандарта ISO 45001:2018.

Ние съдействаме на фирмите и организациите при подготовката им за сертификация – разработване и внедряване, както и след сертификационната поддръжка на техните системи за управление съгласно ISO 45001:2018 на територията на цялата страна – София-град, София-област, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен, Добрич, Шумен, Перник, Хасково, Ямбол, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново, Враца , Габрово, Видин, Монтана, Кюстендил, Кърджали, Търговище, Ловеч, Силистра, Разград, Смолян, а също и извън пределите на България.

bg_BGBG