УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Разработване на системи за управление на енергията съгласно стандарта ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 – Системи за управление на енергията

ISO 50001:2018 – Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане.

ISO 50001:2018 поставя пред организациите изискванията за управление на енергията, като въвежда рамка от правила и регламенти, необходими за постигане на добро ниво на управление на енергията и непрекъснатото му подобряване.

Предлагаме обучение по стандарта ISO 50001:2018.

Основните ползи от внедряване и поддържане на работеща система за управление на енергията /СУЕ/, съответстваща на стандарта ISO 50001:2018 са:

 • По-добри възможности за участие в търгове, тръжни процедури и обществени поръчки;
 • Отговаряне на критериите по отношение на използването на енергия и енергийната ефективност на ключови клиенти и партньорски организации;
 • Подобряване имиджа на организацията;
 • Повишаване удовлетвореността на клиентите;
 • Ефективно планиране на ресурсите на системата за управление на енергията;
 • Постоянно подобряване на системата за управление;
 • Цялостно подобряване на влиянието върху околната среда;
 • Системно управление на енергията;
 • Подобряване на управлението на рисковете, свързани с управлението на енергията по отношение на продукти и услуги;
 • Подобряване на енергийните характеристики на организацията при производство на продукти и предоставяне на услуги;
 • Намаляване на емисиите на парникови газове, свързани с потреблението на енергия;
 • Постоянен контрол върху енергийните характеристики;
 • Повишаване на енергийната ефективност на организацията;
 • Намаляване на разходите за енергия.

ISO 50001 може да бъде прилаган от организациите, както самостоятелно, така и в Интегрирана система за управление в комбинация с други стандарти, като ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001, ISO 22000, ISO 27001 и др.

При провеждане на търгове, тръжни процедури, обществени поръчки и конкурси, особено по ЗОП, често се изисква кандидатите да имат сертифицирана система за управление на енергията съгласно стандарта ISO 50001:2018.

Ние съдействаме на фирмите и организациите при подготовката им за сертификация – разработване и внедряване, както и след сертификационната поддръжка на техните системи за управление съгласно ISO 50001:2018 на територията на цялата страна – София-град, София-област, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен, Добрич, Шумен, Перник, Хасково, Ямбол, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново, Враца , Габрово, Видин, Монтана, Кюстендил, Кърджали, Търговище, Ловеч, Силистра, Разград, Смолян, а също и извън пределите на България.

bg_BGBG