УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Разработване на системи за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството

ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството. Изисквания.

ISO 9001:2015 е най-разпространеният и най-популярният международен стандарт. ISO 9001 поставя пред организациите изискванията за управление на качеството, като въвежда рамка от правила и регламенти, необходими за постигане на добро ниво на управление на качеството и за постоянното му подобряване.

Предлагаме обучение по стандарта ISO 9001:2015.

Основните ползи от внедряване и поддържане на работеща система за управление на качеството /СУК/, съответстваща на стандарта ISO 9001:2015 са:

  • По-добри възможности за участие в търгове, тръжни процедури и обществени поръчки;
  • Отговаряне на критериите за качество на ключови клиенти и партньорски организации;
  • Подобряване имиджа на организацията;
  • Повишаване удовлетвореността на клиентите;
  • Ефективно планиране на ресурсите на системата за управление на качеството;
  • Постоянно подобряване на системата за управление;
  • Системно управление на качеството;
  • Подобряване на управлението на рисковете, свързани с качеството на произвежданите продукти и услуги;
  • Постигане на по-добра икономическа ефективност на бизнес процесите;
  • Намаляване на несъответстващите продукти и загубите от брак.

ISO 9001 може да бъде прилаган от организациите, както самостоятелно, така и в Интегрирана система за управление в комбинация с други стандарти, като ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001 и др.

При провеждане на търгове, тръжни процедури, обществени поръчки и конкурси, особено по ЗОП, често се изисква кандидатите да имат сертифицирана система за управление на качеството (СУК) съгласно стандарта ISO 9001:2015.

Ние съдействаме на фирмите и организациите при подготовката им за сертификация – разработване и внедряване, както и след сертификационната поддръжка на техните системи за управление съгласно ISO 9001:2015 на територията на цялата страна – София-град, София-област, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен, Добрич, Шумен, Перник, Хасково, Ямбол, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново, Враца , Габрово, Видин, Монтана, Кюстендил, Кърджали, Търговище, Ловеч, Силистра, Разград, Смолян, а също и извън пределите на България.

bg_BGBG