УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

ISO обучения – Запознаване с изискванията на ISO стандартите

ISO обучение, ISO обучения

 Запознаване с изискванията по ISO стандартите, като част от цикъла ISO обучения, е приложимо за:

 • Организации – за повишаване на компетентността на служителите си, а от там и представянето на системата за управление и бизнес показателите на самата организация;
 • Частни лица – за повишаване на техните знания и умения с цел по-добро представяне на пазара на труда или в собствени бизнес начинания.

Обучения за запознаване с изискванията на международните стандарти:

 • ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството;
 • ISO 14001:2015 – Системи за управление по отношение на околната среда;
 • ISO 45001:2018 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа;
 • ISO 39001:2012 – Системи за управление на безопасността на движението по пътищата;
 • ISO 27001:2013 – Системи за управление на сигурността на информацията;
 • ISO/IEC 20000-1:2018 – Информационни технологии. Управление на услуги;
 • ISO 22000:2018 – Системи за управление на безопасността на хранителни продукти;
 • HACCP – Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки;
 • Интегрирана система за управление на качеството (ISO 9001 + HACCP) за фирми от хранително-вкусовата промишленост;
 • ISO 31000:2018 – Управление на риска;
 • ISO 26000:2010 – Системи за управление на социалната отговорност;
 • ISO 37001:2016 – Системи за управление за борба с подкупването;
 • ISO 50001:2018 – Системи за управление на енергията;
 • ISO 17100:2015 – Преводачески услуги.

 

bg_BGBG