УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Обучения на мениджъри на системи

ISO обучения, ISO мениджъри на системи, ISO мениджър на система

Мениджър на система е важна роля в системата за управление съгласно ISO стандартите. Мениджърите на системи са хората, които управляват системата за управление и помагат за постоянното ѝ подобрение, като по този начин повишават успеха на организацията.

Обучения за Мениджъри на системи, съгласно изискванията на стандартите:

 • ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството;
 • ISO 14001:2015 – Системи за управление по отношение на околната среда;
 • ISO 45001:2018 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа;
 • ISO 39001:2012 – Системи за управление на безопасността на движението по пътищата;
 • ISO 27001:2013 – Системи за управление на сигурността на информацията;
 • ISO/IEC 20000-1:2018 – Информационни технологии. Системи за управление на услуги;
 • ISO 22000:2018 – Системи за управление на безопасността на хранителни продукти
 • HACCP – Системи за анализ на опасностите и контрол на критичните точки;
 • ISO 31000:2018 – Управление на риска;
 • ISO 26000:2010 – Системи за управление на социалната отговорност;
 • ISO 37001:2016 – Системи за управление за борба с подкупването;
 • ISO 50001:2018 – Системи за управление на енергията;
 • ISO 17100:2015 – Системи за управление на преводаческите услуги.

bg_BGBG