УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Обучения за вътрешни одитори, мениджъри на системи и запознаване с изискванията на ISO стандартите

ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри на системи за управление и за запознаване с изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 14001, ISO 17100, ISO 22000, ISO 26000, ISO 27001, ISO 31000, ISO 37001, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001, HACCP

Ние предлагаме обучения, които допълват и развиват Вашите познания относно системите за управление. По време на обученията наблягаме на ефективността на системата за управление, а получените от вас знания са с практическа насоченост.

Предлагаме следните обучения:

Съгласно стандартите ISO 9001, ISO 14001, ISO 17100, ISO 22000, ISO 26000, ISO 27001, ISO 31000, ISO 37001, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001, HACCP

Нашите лекторите са висококвалифицирани професионалисти, одитори и консултанти с богат професионален, експертен и преподавателски опит.

При успешно преминато обучение, курсистите получават удостоверение.

Провеждане на обученията:

  • Обученията могат да бъдат както индивидуални, така и в група (курс);
  • Груповите и индивидуални обучения могат да се провеждат на място или дистанционно – онлайн;
  • При набиране на оптимален брой участници за група, ще бъдете уведомени за мястото и времето на провеждане на обучението.

При заявяване на обучение молим за информация относно Вашите изисквания за:

  • Тема на обучението;
  • Предпочитано време;
  • Обучение на място или онлайн дистанционно обучение;
  • Брой на служителите, които ще посетят курса.

За повече информация и записване: тел: 0888 35 23 11 или e-mail: office@qualityconsult.bg.

bg_BGBG