Successful management systems

mobile: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Quality

Безопасността на храните е от особена важност за всеки индивид, организация и общество. Тази тема е заложена в стандартите ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството, ISO 31000:2018 – Управление на риска и ISO 17100:2015 – Translation services.

Провеждаме обучения за вътрешни одитори, мениджъри на системи и запознаване с изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 31000:2018 и ISO 17100:2015.

en_USEN