Successful management systems

mobile: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Safety

Безопасността е от особена важност за всеки индивид, организация и общество. Тази тема е заложена в стандартите ISO 39001:2012 – Системи за управление на безопасността на движението по пътищата и ISO 45001:2018 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа.

Провеждаме обучения за вътрешни одитори, мениджъри на системи и запознаване с изискванията на стандартите ISO 39001:2012 и ISO 45001:2018.

en_USEN