Successful management systems

mobile: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Social Responsibility

Социалната отговорност е от особена важност за всеки индивид, организация и общество. Тази тема е заложена в стандарта ISO 26000:2010 – СУказания за социална отговорност.

Провеждаме обучения за вътрешни одитори, мениджъри на системи и запознаване с изискванията на стандарта ISO 26000:2010.

en_USEN